ABO-Group verzorgt opleiding voor steden en gemeentes

Per provincie wordt door ABO-Group een opleiding georganiseerd voor de steden en gemeentes. De opleiding behandelt de thema’s schadegevallen bodem, grondverzet, asbest en archeologie. De eerste opleiding vond plaats op donderdag 19 februari 2015 in Antwerpen. De komende weken zullen gelijkaardige opleidingen worden georganiseerd voor Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Meer info? Contacteer ons.

 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers van steden en gemeenten worden regelmatig van dichtbij betrokken bij milieudossiers zoals schadegevallen, grondverzet en asbest en spelen hierbij in veel gevallen een actieve rol in de behandeling en coördinatie ervan. Om bepaalde procedures op te frissen en te verduidelijken deed de ABO-Group de 5 Vlaamse provincies aan met een opleiding specifiek gericht aan de medewerkers van steden en gemeenten. Daarbij maakten we van de gelegenheid gebruik om eveneens onze jongste afdeling archeologie voor te stellen. Aangaande de grondverzetregelgeving werd de rol van de gemeentelijke overheid als bouwheer bij een grondverzet aangegeven. Eveneens werd specifiek de aandacht gevestigd op een aantal aspecten die in sterke mate bepaald worden door de besluiten van het technisch verslag en die van belang zijn bij de opmaak van een bestek voor uitvoering van grondverzetwerken. Er werd dieper ingegaan op de versnelde procedure binnen het bodemdecreet voor de aanpak van schadegevallen en specifiek op de rol die de gemeenten daarin hebben als bevoegde overheid bij de aanpak en opvolging ervan. Vervolgens werd de asbestproblematiek aangekaart. Vragen als wat is asbest, in welke toepassingen werd asbest gebruikt, in welke vormen komt asbest voor, welke risico’s zijn verbonden aan asbest, werden beantwoord en er werd aangegeven hoe dient omgegaan te worden met een geval van asbest. Welke monitoring dient uitgevoerd te worden en welke voorzorgsmaatregelen zijn vereist bij de verwijdering. Tot slot werd de jongste ABO-afdeling ‘archeologie’ voorgesteld. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving en verplichtingen voor archeologisch onderzoek sinds 1 januari 2015 is ook de rol van de erkende archeologen in dit onderzoek aangepast. ABO, erkend als archeologisch studiebureau, stelt in het kader van dit archeologisch onderzoek een aantal methoden en technieken voor die toelaten om op een pragmatische manier het verplichte vooronderzoek te realiseren. Ook op het vlak van gedetailleerder archeologisch onderzoek kan beroep gedaan worden op de expertise van een uitgebreid team van specialisten. Meer dan honderd gemeenten werden via deze opleiding bereikt en de aanwezigen beoordeelden deze als een overzichtelijke, leerrijke en aangename voorstelling van deze aspecten.

Back to overview