ABO werkt mee aan ontwikkeling innovatieve saneringstechniek

Samen met Deense en Tsjechische partners is ABO betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve saneringstechniek, gebaseerd op een combinatie van MIP-sonderingen en direct push injecties. In het kader van dit project wordt eind januari gestart met een Belgische pilootproef, ter validatie van de techniek. Het doel is om aan te tonen dat de techniek resulteert in een meer efficiënte en effectieve sanering dan bij gebruik van op zich staande direct push injecties in verschillende geologische omstandigheden en bij verschillende soorten bodemverontreiniging. De resultaten van deze pilootproef zullen onder andere besproken worden tijdens een lezing op de internationale AquaConSoil conferentie.

MIP INMIP IN

Back to overview