About

Missie

ABO NV is een Consultancy en Engineering bureau onder de ABO-Group dat zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten. ABO NV focust zich hierbij op de Belgische markt. Het heeft dan ook verschillende kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De core business van ABO NV zijn Bodemonderzoek en Bodemsanering, alle mogelijke Milieustudies, Archeologisch en Bouwhistorisch onderzoek alsook integraal advies inzake Duurzame Herontwikkeling en Ruimtelijke Planning.

De diensten van ABO gaan van projectomschrijving (beleidsondersteunend advies, strategische nota’s), de (pre)haalbaarheidsfase (techno-economische studies, situeringsstudies, milieu-impactstudies, risicoanalyses, begeleiding bij aanbesteding, …), de ontwerpfase (detail engineering, het opmaken van een bestek, sociale en milieu impact studie, vergunningen, …) tot de begeleiding en het monitoren van de werken.

Voor de succesvolle realisaties van uw projecten, kunnen wij dagelijks rekenen op een multidisciplinair team van maar liefst 100 specialisten over de verschillende vakgebieden.

Organisatie

Algemeen directeur

Regionaal directeur Brussel-Wallonië

 

ir. Patrick Hambach
Contact
ir. Amandine D’Haese
Contact

 

Business Unit Managers

 

dr. ir. Pieter Vervaeke
Bodem West
Vlaanderen
Contact
ir. Tim Vivijs
Bodem Oost
Vlaanderen
Contact

 

MSc. Toon Moeskops
Archeologie

Contact
ir. Sam Hertsens
Asbest & Sloop
Vlaanderen
Contact

 

MSc. Maxime Dartois
Bodem
Brussel
Contact