Archeologische boringen op de Scheldekaaien

ABO voerde archeologisch onderzoek uit op de Scheldekaaien (Parking Noord en Zuid) om een beter zicht te krijgen op de stadsontwikkeling langsheen de Schelde. Door middel van mechanische boringen werd een archeologische evaluatie en waardering van de bodem gemaakt. Het onderzoek verschaft eveneens inzicht in de bewaringsomstandigheden van de archeologische lagen.

Back to overview