Asbest & Sloop

Asbest is een natuurlijk product dat gebruikt werd in ontelbaar veel toepassingen in en rondom gebouwen, doch zeer schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel er in de loop van de jaren ‘90 een verbod kwam op de productie en het gebruik van asbesttoepassingen, is asbest nog steeds alomtegenwoordig is in ons leefmilieu. Door het veelvuldige gebruik blijft de huidige en toekomstige generatie met een enorme hoeveelheid schadelijk afval opgezadeld zitten.

Gelukkig is er de laatste jaren een stijgende bewustwording van de mogelijke gevaren van asbest. De Vlaamse Regering is zich hiervan ook bewust wat blijkt uit de doelstelling om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040 (asbestafbouwbeleid) alsook de wijziging van het Vlarema inzake sloopwerken.

In het kader van onze globale dienstverlening heeft ABO, samen met haar zusterbedrijf Translab, de afgelopen jaren sterk ingezet op de uitbouw van een gespecialiseerde asbestafdeling. Niet enkel kunnen wij via het asbestlaboratorium Translab diverse analyses en metingen uitvoeren, ook leveren wij op vlak van consultancy een totaalpakket aan gespecialiseerde diensten op vlak van sloop en asbest. Met zijn zeer uitgebreide expertise in asbest en sloop is ABO bijgevolg de perfecte partner.