Asbest in bodem/puin

Asbest is een natuurlijk mineraal dat ontgonnen wordt uit specifieke groeves. Asbest komt in België niet van nature voor in de ondergrond. De aanwezigheid van asbestvezels en/of asbestfragmenten die aan de oppervlakte of in de ondergrond aanwezig zijn, zijn afkomstig van (voormalige) onzorgvuldige sloop, incidenten, calamiteiten,…