Calamiteiten en incidenten

Het is van cruciaal belang om snel en accuraat op te treden wanneer er asbestvezels en/of asbestfragmenten vrijkomen door een brand of door het bijvoorbeeld reinigen van asbesthoudende daken. Bij dergelijke incidenten komen altijd asbestfragmenen, asbestflinters en asbeststof vrij die bepaalde gezondheids- en verspreidingsrisico’s veroorzaken. De verschillende asbestverdachte zones dienen zo snel mogelijk onderzocht te worden om vervolgens de noodzakelijke correcte maatregelen te kunnen nemen.

In mei 2016 publiceerde OVAM de ‘Leidraad asbestbranden’. Deze leidraad begeleidt milieuambtenaren van lokale besturen en professionelen in een correcte opvolging tot en met de asbestvrije of asbestveilige vrijgave. Naast asbestbranden wordt de aanpak van gelijkaardige gevolgschade door bijvoorbeeld stormschade of het ontmossen van asbestdaken beschreven. Deze leidraad is terug te vinden op deze link.

ABO heeft meegewerkt bij verschillende aspecten van deze leidraad in opdracht van OVAM. ABO is bijgevolg de perfecte partner voor het onderzoek en de begeleiding die cruciaal en noodzakelijk is bij vrijstelling van asbest ten gevolge van asbestcalamiteiten en –incidenten.