Sloopopvolgingsplan

Bouw- en sloopafval kan in aanmerking komen voor hergebruik in allerhande toepassingen op voorwaarde dat er een verregaande scheiding van de verschillende afvalfracties wordt doorgevoerd. Hiervoor is het in eerste instantie belangrijk om de aanwezige gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen zo correct mogelijk te kwantificeren en te kwalificeren. Een dergelijke inventarisatie gebeurt aan de hand van een sloopopvolgingsplan.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken

Voor bouwvolumes kleiner dan 1.000 m³ kan de eenvoudige procedure gevolgd worden, waarbij enkel de gevaarlijke afvalstoffen, in het bijzonder asbesthoudende toepassingen, worden opgelijst.

Het sloopopvolgingsplan heeft als doel om een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan dient opgemaakt te worden volgens de standaardprocedure.

Sinds 2011 is het eenheidsreglement in Vlaanderen van kracht. Dit is het beheersysteem die de kwaliteit en de traceerbaarheid van gerecycleerde granulaten garandeert om zo hergebruik ervan te stimuleren. Door de komst van de erkende sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw wijzigt vanaf 24 augustus 2018 de acceptatieprocedure voor de brekers volgens de bepalingen in het eenheidsreglement. Er dient vanaf die datum onderscheid gemaakt te worden tussen puin met een laag milieurisicoprofiel en puin met een hoog milieurisicoprofiel (LMRP vs HMRP).

Door het opstellen van een sloopopvolgingsplan en dit in te dienen bij een sloopbeheersorganisatie, kan het vrijkomende puin als LMRP aangeboden worden bij de breker voor verwerking tegen de huidige prijs. Er wordt verwacht dat de verwerkingsprijs voor puin met HMRP significant zal verhogen.

ABO is erkend door de sloopbeheersorganisatie Tracimat als deskundige inzake bouwwerken én infrastructuur.

ABO kan u daarnaast ook bijstaan in de opmaak van de bestekken, de bijhorende offerte-evaluatie en de opvolging van de (sloop)werken.

Sloop- en asbestinventarissen (2)