Wettelijke asbestinventaris en update

Sinds 1995 is iedere werkgever in België verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbest(verdachte) toepassingen met het oog op de bescherming van de werknemer. De inventaris heeft betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden. Ondanks de verplichting, beschikt een groot deel van de werkgevers nog niet over een asbestinventaris (vb. scholen, bedrijven, overheidsgebouwen,…).

Een asbestinventaris wordt opgesteld conform het K.B. van 16 maart 2006 (en aanvullingen) en vormt de eerste stap om de risico’s van de asbesthoudende materialen te beoordelen. Er wordt een beheersprogramma opgesteld met als bedoeling de blootstelling aan asbestvezels voor de personeelsleden zo laag mogelijk te houden.

De asbestinventaris is een ‘levend’ document dat minstens jaarlijks dient geüpdatet te worden in kader van het beheersprogramma. Hierbij wordt de toestand van de asbesthoudende toepassingen gecontroleerd en de asbestinventaris bijgewerkt.