Duurzaamheid & Ruimtelijke Planning

ABO investeert al jaren in duurzaamheidsstudies en ruimtelijke planning, en wil haar klanten ondersteunen in het bereiken van hun objectieven. Duurzaam omspringen met de natuurlijke bronnen en de omgeving is hierbij van groot belang. Daarnaast vormt het gebrek aan ruimte in Vlaanderen vandaag en in de toekomst reeds een enorme uitdaging. Een weldoordacht en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ruimte, rekening houdende met de verschillende maatschappelijke aspecten zoals duurzaamheid, economie, sociologie, milieu, hydrologie, geografie, demografie etc., zullen leiden tot een aangename leefomgeving voor elk van ons.

ABO maakt meestal deel uit van een multidisciplinair ontwerpteam waarbij de partners onder andere architecten, projectontwikkelaars, energiedeskundige en planologen zijn. Dit team werkt van bij de ontwerpfase proactief mee opdat het project op een duurzame en sociaal aanvaardbare manier wordt gerealiseerd binnen zijn omgeving.

  • Duurzaam bouwen en ontwikkelen (BREEAM audits en assessments)
  • GHG accounting en carbon footprints
  • Levenscyclusanalyse (LCA)
  • Stadsecologie en duurzaam vastgoedmanagement
  • Stedenbouwkundige en milieukundige evaluatie
  • Ontwikkeling van brownfields en oude (steen)groeves