Duurzaam bouwen en ontwikkelen (BREAAM)

BREEAM is een door BRE (organisatie in UK) ontwikkeld label dat de milieu-impact van gebouwen beoordeelt aan de hand van de genomen duurzaamheidsmaatregelen. Het label is internationaal toepasbaar en kan zowel toegekend worden aan gebouwen die al in gebruik zijn als aan nieuwe of gerenoveerde gebouwen.

Via een evaluatie van de maatregelen die genomen zijn op vlak van energie-efficiëntie, waterverbruik, ecologie, welzijn, mobiliteit,… wordt een score toegekend die bepaalt in welke mate het gebouw als duurzaam kan bestempeld worden, gaande van ‘geslaagd’ tot ‘uitmuntend’.

ABO is door BRE erkend als assessor voor het uitvoeren van audits voor alle type gebouwen (BREAAM New Construction, BREAAM In-use en BREEAM Communities). ABO kan u ook begeleiden in het proces van verduurzaming van een gebouw en adviseren in de te nemen maatregelen en het plannen van investeringen op korte en lange termijn.

Vanuit haar erkenning als BREEAM-assessor begeleidt ABO ontwikkelaars en bouwheren bij het realiseren van duurzame bouwwerken en CO2-neutrale bedrijventerreinen. ABO begeleidt uw project vanaf het ontwerp, de aanvraag van de vergunningen, de uitvoering van de werken tot de oplevering en eventueel certificatie ervan. In kader van bouwwerken en ontwikkelingsprojecten kan ABO u ook begeleiden in het aanvragen en bekomen van de nodige subsidies.