Greenhouse gas (GHG) accounting en carbon footprints

De klimaatsverandering neemt stilaan een sleutelpositie in binnen het geheel van duurzame ontwikkeling. Vele overheden nemen stappen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, waaronder het opzetten van systemen rond emissiehandel, belastingen op energie en CO2 uitstoot, en regulering in functie van energie efficiëntie en broeikasgasemissies. Als resultaat loont het de moeite voor bedrijven om de impact van broeikasgassen te begrijpen en te beheren, dit om succes op lange termijn te verzekeren in een competitieve markt en om zich voor te bereiden op het toekomstige nationale en regionale klimaatbeleid. Een duidelijk afgelijnde inventaris van broeikasgasemissies, en een voortdurend onderhoud van deze inventaris kan dan ook verschillende voordelen opleveren, waaronder bijvoorbeeld het identificeren van het emissiereductie potentieel.

Binnen ABO bieden wij u de mogelijkheid om een volledig traject te doorlopen van inventarisatie tot compensatie. Daarbij bieden wij volgend elementen aan, die naar wens kunnen worden toegepast:

  1. Inventarisatie van emissies (carbon footprint, benchmarking t.o.v. sector, CO2 prestatieladder)
  2. Uitwerken van emissiereductie programma, inclusief advies in energie-efficiëntie en gerelateerde subsidieprogramma’s
  3. Uitwerken van opties om niet-reduceerbare emissie te compenseren
  4. Disseminatie van resultaten binnen een PR-gerelateerde context, verhoging van de visibiliteit en profilering als duurzaam bedrijf