Levenscyclusanalyse (LCA)

Voor producten of processen verzorgt ABO voor u de nodige levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de milieubelasting (op water, broeikasgassen, materialen, …) over de hele levenscyclus wordt bepaald, gaande van de benodigde grondstoffen, over productie, transport, gebruik en afvalverwerking van een product. ABO maakt daarvoor gebruik van SimaPro7, een software die complexe levenscyclussen weergeeft op een transparante en systematische manier volgens de ISO 14040 normen.

Om een levenscyclusanalyse uit te voeren is een internationaal erkend raamwerk opgesteld. Hierin wordt de LCA-procedure gestructureerd in vier verschillende fasen:

  • Vaststellen van doel en reikwijdte van de analyse (concrete vraagstelling, bereik, gebruikte analysemethode, …)
  • Inventarisatie van inputs en outputs (afbakenen systeemgrenzen, verzamelen van gegevens voor elk proces, berekeningen)
  • Vertaling naar milieubelasting
  • Evaluatie van resultaten

Naast de toepassing van een levenscyclusanalyse in GHG accounting (zie thema carbon footprint), past ABO in het kader van afval- en materiaalbeheer de principes van Cradle-to-Cradle en circulaire economie toe. ABO zoekt met u naar duurzame manieren om materialen een nieuw leven te geven. Het economisch rendement is hier een bijkomende meerwaarde.

LCA