Ontwikkeling van brownfields en oude (steen)groeves

De economische herwaardering en het herstel van oude (steen)groeves wint steeds aan belang in een regionale context die meer dan ooit een economisch geschikte gronden en zijn industrieel of natuurlijk erfgoed nodig heeft.

ABO nv helpt u graag verder met de strategische beschouwingen van de uitvoering van uw project. Deze aanpak houdt vaak een milieukundige, technische en economische haalbaarheidsstudie in opdat wij alle opties voor het betreffende terrein zouden kunnen beoordelen.

Dankzij hun verworven expertise en ervaring kunnen onze deskundigen de volgende strategische reflecties bieden:

  • Haalbaarheidsstudie voor de economische herwaardering (logistiek platform, kantoren) van oude steengroeves
  • Haalbaarheidsstudie voor de relocalisatie van ondernemingen en industriële spelers naar een nieuw terrein (vb: langs een waterweg), met als doel het gemeenschappelijk gebruik van middelen te bevorderen en de algemene koolstofbalans te beperken.
  • Haalbaarheidsstudies voor het herontwikkeling van brownfields (vastgoedprojecten, gemengde projecten (vrije tijd, kantoren, woningen, industrie), …).