Stadsecologie en duurzaam vastgoedmanagement

De deskundigen van ABO nv houden zich al enkele jaren bezig met het uitvoeren van studies m.b.t stadsecologie en duurzaam vastgoedmanagement:

 • Duurzame wijk
 • Afvalvrije wijk
 • Herwaardering van steden
 • Verbetering van de leefomgeving
 • Groen in de stad
 • CO2-neutraal maken van steden en koolstofcompensatie
 • Life Cycle Analysis
 • Groenstructuren in de stad
 • Milieucapaciteit stortplaatsen
 • Bebouwingscriteria in gebieden met overstromingsrisico’s
 • Regenwaterbeheer

Stadsecologie en duurzaam vastgoedmanagementNaast lokale studies, voeren onze deskundigen ook strategische onderzoeken uit met als doel ze op te nemen in het regionale territoriale beleid om zo de milieu-impact te beperken en de leefomgeving  en levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. Dit vereist een transversale aanpak van alle duurzame aspecten voor de bevordering van een smart city: biodiversiteit/ecologie, transport, verstedelijking, habitat, strijd tegen pollutie/vervuilding/ sociale gerechtigheid, …