Stedenbouwkundige en milieukundige evaluatie

ABO nv beschikt over een meertalig team van deskundigen met verschillende competenties: deskundigen in ruimtelijke ordening, geografen, cartografen en analisten, bio-ingenieurs, ecologen, biologen, (hydro)geologen, economisten, … Dankzij dit uitgebreid team van experten, kunnen wij een totaalpakket aanbieden binnen verschillende domeinen.

De regionale overheden zijn er meer dan ooit van overtuigd dat ruimtelijke ordening, stedelijke planning en economische ontwikkeling, of ontwikkeling van onroerend goed de nodige milieuaspecten moeten omvatten vanaf de ontwerpfase. Na jarenlange ervaring binnen deze verschillende stedelijke of peri-stedelijke projecten, past ABO nv zijn verworven expertise en ervaring toe voor de realisatie van verschillende lokale en regionale projecten.

Indien uw ontwikkelingsproject een stedenbouwkundige of een milieukundige evaluatie nodig heeft (implementatie ZACC, stedelijk ontwikkelingsproject, toeristisch ontwikkelingsproject of andere), dan helpen onze deskundigen u graag verder met de uitvoering van:

  • Stedenbouwkundige en milieurapporten in Wallonië (RUE)
  • Milieueffectenrapportage van alle projecten voor een specifiek plan van ruimtelijke ordening in Brussel
  • Milieueffectenrapportage nodig voor de vaststelling of herziening van een regionaal plan of ontwikkelingsproject (Brussel en Wallonië)