Asbestonderzoek en risicoanalyse

Asbest is een natuurlijk product dat gebruikt werd in ontelbaar veel toepassingen, doch zeer schadelijk is voor de gezondheid. Maar sinds de jaren ‘90 is er een verbod op het gebruik van asbesttoepassingen. Door het veelvuldige gebruik blijft de huidige en toekomstige generatie met een enorme hoeveelheid schadelijk afval opgezadeld zitten. Om hiermee om te gaan is een zeer specifieke deskundigheid vereist. Met zijn zeer uitgebreide expertise in asbest is ABO hiervoor de perfecte partner. ABO kan u volgende diensten aanbieden:

  • Adviesverlening bij asbestcalamiteiten (brand, dakreiniging etc.)
  • Asbestluchtmetingen en -onderzoek
  • Asbest in de bodem
  • Advies inzake asbestbeleid

Asbestonderzoek en risicoanalyse