Sloopinventarissen en asbestinventarissen

Sloop- en asbestinventarissen (1)Bouw- en sloopafval komt in aanmerking voor hergebruik in allerhande toepassingen op voorwaarde dat er een voor- en vergaande scheiding van de verschillende afvalfracties wordt doorgevoerd. Hiervoor is het in eerste instantie belangrijk dat er een correcte kwantificatie en kwalificatie wordt opgemaakt van de aanwezige gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen (sloopafval, asbest, vloeibaar afval, radioactief afval, etc.). De sloopinventaris geeft de bouwheer een leidraad om dergelijke werken correct en veilig te laten verlopen. De opmaak van een asbestinventaris is wettelijk verplicht en is een cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers. Ondanks de verplichting, beschikt een groot deel van de ondernemingen nog niet over een asbestinventaris.

ABO kan deze inventarissen voor u opmaken en kan u daarnaast ook bijstaan in de opmaak van de bestekken, de bijhorende offerte-evaluatie en de opvolging van de (sloop)werken. Tot slot kan ABO u aangeven welke bijkomende voordelen voor de opdrachtgever kunnen voortvloeien uit de opgemaakte inventarissen (vb. kostenbesparend, hergebruik ter plaatse etc.).

Sloop- en asbestinventarissen (2)