Evaluatie milieu-effect op de Natura 2000 gebieden

De Natura 2000-gebieden en natuurreservaten vragen bijzondere aandacht om ze te vrijwaren. Het is daarom dat, eenmaal wanneer er een ontwikkelingsproject (constructie, renovatie en nieuwe exploitatie) voorzien is voor één van de terreinen of in de directe nabijheid van de terreinen (binnen een omtrek van 60 meter voor Brussel, bijvoorbeeld), de overheden voor de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning of gemengde vergunning in Wallonië, een evaluatie van de milieu-effecten op de Natura 200 gebieden vragen. Dit moet opgenomen worden in het vergunningsaanvraagdossier.

Het doel van deze beoordeling is om na te gaan of het project de biodiversiteit van het gebied niet aantast en of het de opgelegde doelstellingen voor het bewaren van de natuur niet in gevaar brengt.

De deskundigen van ABO nv hebben een uitgebreide ervaring verworven in het uitvoeren van gedetailleerde onderzoeken voor zowel privéprojecten als publieke projecten binnen de drie gewesten van het land.

ABO nv beschikt over een team van biologen, ecologen, bio-ingenieurs, klimaatdeskundigen, hydrogeologen, ervaringsdeskundigen in ruimtelijke ordening en menselijke gezondheid, deskundigen in ecologische stedenbouw en duurzaam bouwen (BREEAM). Onze teamleden begeleiden u graag bij de realisatie van uw project en de administratieve procedures. Al onze deskundigen beschikken over een diepgaande milieukennis en een technisch inzicht in uw project.