Ontwerp en beheer groene ruimte

ABO nv helpt u graag bij het ontwerp en het beheer van uw groene ruimtes of hun beplanting (platte daken).

Onze deskundigen stellen u innoverende, duurzame en ecologische vegetatiesystemen voor, rekening houdend met de stedenbouwkundige regelgeving en milieuregelgeving die van toepassing is. De voorgestelde oplossingen hebben steeds als doel om ecologische en stedenbouwkundige voordelen te garanderen, alsook het ecologisch bouwen naargelang uw noden en budgetten (ontwikkeling van biodiversiteit, wateropslag, vermindering van stoffen, akoestisch comfort, …)

Ontwerp en beheer