Capacity building

ABO nv beschikt over een multidisciplinair team gespecialiseerd in de ondersteuning van het intern milieubeheer binnen uw onderneming, en dit aan de hand van capacity building.

Dankzij de verworven ervaring van onze deskundigen, is ons team de geschikte partner om u te begeleiden bij de implementatie van een intern milieubeheersysteem, administratieve vereenvoudiging of door het opleiden van de medewerkers binnen uw onderneming. Bovendien is ons team steeds op de hoogte over de wetgeving binnen de drie gewesten, de administratieve procedures, de beheerssystemen en normen conform ISO, en de beste praktijken wat betreft milieubeheer op wereldniveau.

De deskundigen van ABO onderscheiden zich aan de hand van volgende referenties en diensten:

  • Begeleiding bij de ontwerpfase en de implementatie van een kwalitatief intern beheerssysteem (interne audit, inventaris van de beschikbare middelen en de behoeften, SWOT-analyse, bepaling van strategische uitdagingen, opstellen van een actieplan, praktische uitvoering, opleiding van het personeel, opvolging).
  • Begeleiding bij de ontwerpfase en de implementatie van een afvalbeheerssysteem en de logistieke werking.
  • Strategisch advies
  • Opleiden van personeel met als doel een beter milieubeheer binnen uw onderneming.