Compliance audits en milieu due diligence

Bij de overname van een andere organisatie, de overdracht van vastgoed of het uitwerken en de implementatie van nieuwe (infrastructuur)projecten dienen de mogelijke milieurisico’s in kaart te worden gebracht. De geïdentificeerde risico’s worden vertaald in financiële consequenties zodat een gedegen afweging mogelijk is. Dergelijk onderzoek is onmisbaar bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen. ABO biedt een van A tot Z dienstverlening aan met als doel duurzame oplossingen aan te reiken voor de knelpunten. Zo heeft u de zekerheid die u nodig heeft:

  • Een goede voorbereiding start met het opvragen/opzoeken van de beschikbare documenten en informatie.
  • De audit analyseert en evalueert deze informatie en brengt de hiaten en risico’s van de relevante milieuvoorwaarden in kaart. Het resultaat is een lijst met de non-conformiteiten en hun implicaties.
  • Vervolgens worden aan de vastgestelde risico’s een prioriteit toegekend en worden er (financiële) consequenties aan verbonden
  • Tot slot wordt een actieplan opgemaakt teneinde deze risico’s te ondervangen.

Enkele referenties

 • Milieuvergunningsaanvragen en compliance audits binnen verschillende sectoren (vastgoed, logistiek, automobiel, biotechnologie, chemie, energie, etc.).
 • Milieu due diligence voor ontwikkelaars en aannemers voor de Waalse spoorwegen
 • Milieu due diligence bij de overdracht van een petrochemische site in de haven van Antwerpen.
 • Milieu due diligence voor verschillende infrastructuurwerken (bv. de tweede Maritieme Toegang in de Haven van Antwerpen en de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding).
 • Milieucoördinatie binnen verschillende sectoren (vastgoed, logistiek, automobiel, biotechnologie, chemie, afvalverwerking, etc.).