Milieuvergunningen

Als u wilt ondernemen dient u na te gaan of uw activiteiten hinderlijk zijn voor mens en milieu, welke milieuverplichtingen hiermee gepaard gaan en welke mogelijke risico’s deze inhouden. Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder en potentiële risico’s van uw activiteiten wordt de inrichtingsklasse bepaald. Vervolgens dient u een milieuvergunningsaanvraag in te dienen. ABO biedt u hiervoor een A tot Z dienstverlening aan:

  • In kaart brengen van de relevante milieuvoorwaarden door middel van een audit, conformiteitscheck en opmaak actieplannen.
  • Advisering inzake de geldende milieukwaliteitsnormen en –verplichtingen alsook inzake Best Beschikbare Technieken (BBT).
  • Opstellen van milieuvergunningsaanvragen voor alle klassen, inclusief de eventueel bijkomende studies zoals watertoets, passende beoordeling, energieplan, opstellen preventieve maatregelen, …