Omgevingsvergunningen (IIOA)

Als u wilt ondernemen dient u na te gaan of uw activiteiten hinderlijk zijn voor mens en milieu, welke milieuverplichtingen hiermee gepaard gaan en welke mogelijke risico’s deze inhouden. Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder en potentiële risico’s van uw activiteiten wordt de inrichtingsklasse bepaald. Vervolgens dient u een omgevingsvergunningaanvraag voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) in te dienen. Ook als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundig project wil aanvragen, kan u best nagaan of er geen ingedeelde inrichting of activiteiten voorkomen. Deze moeten in 1 omgevingsvergunning aangevraagd worden.

ABO biedt u hiervoor een A tot Z dienstverlening aan:

  • In kaart brengen van de relevante milieuvoorwaarden door middel van een audit, conformiteitscheck en opmaak actieplannen.
  • Advisering inzake de geldende milieukwaliteitsnormen en –verplichtingen alsook inzake Best Beschikbare Technieken (BBT).
  • Opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen (IIOA) voor alle klassen.