Archeologie & Erfgoed

Vlaanderen heeft een rijk cultureel verleden. Archeologen reconstrueren en interpreteren het verleden aan de hand van het bodemarchief, maar eveneens aan de hand van de nog aanwezige constructies. Bij elke ingreep in de bodem of aan een historisch gebouw waarbij mogelijk verstoringen kunnen optreden, is een (archeologisch) onderzoek verplicht door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit gaat bijvoorbeeld van een verkavelingsaanvraag, over een stedenbouwkundige vergunning tot grondverzetswerken.

In het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet, van start gegaan op 1 januari 2015, moet er voorafgaand aan de bouwvergunning een evaluatie van het archeologisch potentieel van het terrein worden gemaakt. Archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem kan in het nieuwe decreet enkel uitgevoerd worden door erkende archeologen.

ABO nv verzorgt het volledige archeologische traject, van adviesverlening tot veldwerk en rapportage:

  • Adviesverlening, bureauonderzoek en archeologienota’sZoöarcheologisch onderzoek
  • Archeologisch booronderzoek en geoarcheologie
  • Bouwhistorisch onderzoek & erfgoedadvies
  • Prospectie zonder ingreep in de bodem (veldverkenning en geofysisch onderzoek)
  • Prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuven en proefputten)
  • Opgraving (landelijke en stedelijke context)