Erfgoedadvies

In het kader van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet is er een wettelijke integratie van monumenten, erfgoed, landschappen en archeologie uitgewerkt. Wij geven advies in het alle stadia van een project om de risico’s en opportuniteiten in verband met aanwezige erfgoedwaarden in kaart te brengen en uit te werken. ABO is dus uw ideale partner om in elke fase van uw project advies te verlenen op een integere en pragmatische manier.

Concreet kunnen wij advies verlenen bij:

  • Opstellen en uitwerken van beheersplannen
  • Opvolging van de projectplanning
  • Opmaken van advieskaarten van alle archeologie, monumenten, landschappen en erfgoed
Erfgoedadvies