Geoarcheologie

GeoarcheologieBij ABO hebben we reeds vele jaren ervaring met bodemstudies, milieu, geologie en aanverwante disciplines. De laatste jaren is er dan ook van uit de archeologische hoek een grote toenadering naar de aard- en bodemkundige wetenschappen. Dit komt onder anderen door een grotere vraag naar non-destructief of beperkt destructief (voor)onderzoek. Door onze jaren aan expertise en ervaring in combinatie met een zin voor innovatie en ontwikkeling, kunnen wij u een zeer breed gamma aan methoden, technieken en studies leveren. Bovendien werken wij steeds in functie van de vraagstelling: Is het einddoel een landschappelijk, karterend onderzoek, of gaat het om een verkennend/waarderend onderzoek? Zodoende verkrijgen we een optimale synergie tussen de vergaarde informatie uit het onderzoek en de kosten-baten die dit met zich mee brengt voor de opdrachtgever.

Wij bieden:

 • Verkennend onderzoek, karterend onderzoek en waarderend onderzoek
  • Desktop analyse
  • In-field handmatig boren
  • In-field mechanisch boren
  • Landschapsgenese bepalen
  • Archeologisch potentieel bepalen (zowel handmatig als mechanisch)
 • Handmatige en mechanische boringen/onderzoeken
  • Door middel van Edelmanboringen, gutsboringen met verscheidene diameter
  • Verschillende wijzen van mechanisch boren en onderzoeken gaande van CPT, naar sonderingen naar mega boringen.
  • Beschikken over een variatie aan breedtes van de boringen en van de eventuele stalen.
 • Ongeroerde- en geroerde staalname
  • CPT, steekboringen, kernboringen, sonische boringen
  • Avegaarboringen, kernboringen (grote diameter), sonische boringen (grote diameter), handmatige boringen.

Enkele referenties

 • Dilsen-Stokkem: zowel landschappelijke boringen als waarderende boringen (Avegaar en mega boringen) in verschillende fasen doorheen.
 • Opwijk: handmatige, verkennende boringen door middel van Edelmanboringen.
 • Scheldekaaien Antwerpen: verkennend onderzoek naar de verschillende lagen van de post-middeleeuwse kaaien in Antwerpen via Kernboringen door middel van Fraste ML
 • Machelen: Landschappelijke steekboringen met Geoprobe en later Sonic Drill voor de sampling van veen pakketten