Zoöarcheologisch onderzoek

Dierlijk bot, tand, gewei, bewerkt bot, schelpen, mollusken etc. komen zeer vaak voor bij een archeologisch (voor)onderzoek. Om deze vondsten op een correcte wijze te analyseren en te interpreteren, is een specifieke kennis en opleiding vereist. Dergelijke onderzoek wint ook steeds meer en meer aan belang in de archeologische wereld en geeft een meerwaarde aan de archeologische studie.

Bij ABO nv hebben we gediplomeerde specialisten in huis die voor u een hoogstaande analyse van dergelijk materiaal kunnen uitvoeren, volgens de normen van de vernieuwde code van goede praktijk. Onze specialisten hebben niet enkel ervaring met post-opgraving verwerking en analyse, maar hebben eveneens jaren ervaring met het archeologisch (voor)onderzoek, in-field. Hierdoor houden zij steeds rekening met het belang van het geheel van een opgraving (een spoor, een cluster van sporen en andere materiaal categorieën) alvorens over te gaan tot de interpretatie van het zoöarcheologische materiaal.

ABO nv kan u onder meer volgende diensten aanbieden:

  • Advies van dierlijk en andere bioarcheologie gerelateerde ecofacten
  • In-field ondersteuning en advies bij zoöarcheologische restanten
  • Analyse en/of assessment van dierlijk materiaal (post-opgravingsanalyse) en dit zowel van handverzamelde als van zeefstalen
  • Preparatie en selectie van ecofacten voor verdere natuurwetenschappelijke analyse
  • Rapportage conform de geldende regelgeving

Enkele referenties:

  • Uitgebreide zoöarcheologische analyse van Romeinse resten uit Vermeulen straat fase III in Tongeren
  • In field assistentie en full analysis van dierlijke resten op meerperiode site in Londen, Fenchurchstreet en Highburry and Islington (Pre-Construct Archeology)
  • Analyse van dierlijke beenderen en gewei uit vroeg middeleeuwse site van Lo-Renningen
  • Zeefstalen en handverzameld bot full analyse van Romeinse waterputten uit Harelbeke

Zoöarcheologisch onderzoek (1)