Infoflash Milieu

Via onze nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving alsook van wettelijke verplichtingen rond milieu. Wij trachten door middel van deze nieuwsbrieven eveneens praktijkgerichte bijdragen te brengen rond diverse milieuthema’s zoals milieuadministratie, periodieke verplichtingen, …
De reeds verschenen nieuwsbrieven kan u raadplegen via de onderstaande links.

09/2016 Vlarem Trein 2015
07/2016 De omgevingsvergunning – formulier
05/2016 De omgevingsvergunning – omzetting
04/2016 De omgevingsvergunning
01/2016 Voorjaarsadministratie
08/2015 Vaste houders
06/2015 CLP en Vlarem (2)
05/2015 CLP en Vlarem
04/2015 Verplichtingen producenten van afval
02/2015 Verordening broeikasgassen
12/2014 Vlarem trein 2013—wijzigingen
11/2014 Vlarem trein 2013—wijzigingen
08/2014 De nieuwe verordening Hemelwater
07/2014 Omgevingsvergunning ozonafbrekende stoffen
04/2014 Lozen afvalwater op RWZI’s