Archeologisch onderzoek Grote Markt en Scheldekaaien

ABO heeft een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op de Grote Markt en langs de Scheldekaaien in opdracht van de Stadsarcheologische Dienst Antwerpen om een beter inzicht te verkrijgen in de archeologische waarde van de bodem en de bewaringsomstandigheden van de archeologische lagen.

 

Back to overview