Asbestprojecten

Asbest komt op heden nog vaak voor in en rondom gebouwen. In het kader van sloopwerken dient een asbestinventaris voorzien te worden.

Asbest komt eveneens wijd verspreid voor in de bodem als asbestsloopafval en/of functionele ophogingslaag. Abo heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek naar asbestverontreinigingen in de bodem aangaande staalname, analyse, onderzoek en risico-analyse.

Indien uit het onderzoek blijkt dat een sanering noodzakelijk is, voorziet Abo de nodige milieukundige adviesverlening en begeleiding tijdens de ontgraving.

Back to overview