BOFAS

In opdracht van Bofas, het fonds voor de sanering van oude tankstations voert ABO karakterisatieonderzoeken en saneringsplannen uit. Een team van experten staat klaar om deze projecten uit te voeren in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel. ABO is erkend in deze drie gewesten en voldoet aan de kwaliteitseisen die door Bofas worden gesteld.

Back to overview