Brownfieldontwikkeling Willebroek Noord

In België zijn nog steeds sterk verontreinigde sites aanwezig dewelke zonder een doordachte aanpak en een uitgekiend financieringssysteem verloederd achterblijven. Een goede milieukundige ondersteuning vormt een onmisbare schakel. In het kader van een brownfieldontwikkeling voor een bedrijventerrein in Willebroek Noord voerde de ABO verscheidende studies uit die leidden tot een succesvol project. Ons team van experts was onder andere betrokken in:

  • de engineering en uitvoering van bodemsaneringsprojecten
  • de opmaak van allerhande vergunningen (milieuvergunning, mer-screening, lozingsvergunning, MER etc.)
  • het geven van advies rond financiering en subsidies
  • het screenen van de energie-efficiëntie en de duurzaamheid van gebouwen

Back to overview