Calamiteiten

Voor calamiteiten met bodemverontreiniging tot gevolg kan ABO snel ter plaatse komen voor de eerste vaststellingen, waardoor via een kwalitatief advies een efficiënte aanpak kan vooropgesteld worden. Door het snel nemen van maatregelen kan de impact op mens en milieu zo klein mogelijk gehouden worden, zowel bij beperkte als bij complexe incidenten.

Back to overview