Enhanced Landfill Mining

Door het almaar schaarser worden van grondstoffen, energie en ruimte wordt er de laatste jaren steeds meer onderzoek verricht naar het potentieel van (il)legale stortplaatsen, om na te gaan in welke mate deze stortplaatsen kunnen voorzien in materialen, energie en/of ruimte. Het duurzaam ‘ontginnen’ en ‘hergebruiken’ van dergelijke stortplaatsen maakt deel uit van het ‘Enhanced Landfill Mining’-concept.
ABO is een vaste partner voor projecten die kaderen in Enhanced Landfill Mining (ELFM). Zo heeft ABO de afgelopen jaren expertise uitgebouwd op gebied van ‘surveying’, ‘mapping’ en ‘mining’, onder meer door de uitvoering van de eerste screenings en onderzoeken van (il)legale stortplaatsen en de opvolging van innovatieve scheidingstechnieken bij de ontginning van stortplaatsen. Sinds 2014 maakt ABO tevens deel uit van het Europese Enhanced Landfill Mining Consortium ‘EURELCO’.

Back to overview