Bemalingsadvies woonzoneproject Antwerpen-Wilrijk

In kader van de realisatie van een nieuw woonzonegebied te Antwerpen werd een bemalingsstudie uitgevoerd om de impact van de geplande bemalingswerken op het naastgelegen natuurgebied te dimensioneren. Verder werd een afwateringsplan opgesteld met als doel maximale waterretentie te bekomen.

Back to overview