Stad Antwerpen en ABO sluiten raamcontract

Stad Antwerpen en ABO sluiten raamcontract voor uitvoering grondverzetstudies en interventie bij calamiteiten.

De stad Antwerpen heeft aan ABO een raamcontract toegewezen voor enerzijds de uitvoering van grondverzetstudies in kader van de renovatie van straten en pleinen op het grondgebied van stad Antwerpen. Anderzijds omvat het contract het uitvoeren van maatregelen bij schadegevallen op hun grondgebied: eerste plaatsbezoek met vaststellingen en risico-inschattingen, staalnames, evaluatieverslag en begeleiding bij saneringsacties.

Back to overview